Nasze Referencje

Wieloletnie nabyte doświadczenie i kompetencje z zakresu przeprowadzanych prac wysokościowych na terenie całego kraju zostało docenione przez naszych  klientów, o czym świadczą wystawione nam referencje:

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle”w Szydłowie

Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji firmie „KONSERWACJA I REMONTY KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH PRACE WYSOKOŚCIOWE JACEK MAĆKIEWICZ” z Chodzieży za solidne, terminowe i deklarowanej jakości wykonanie konserwacji komina stalowego o wysokości 27 m farbą ELASTOMETAL w naszej kotłowni w Szydłowie.

Fachowość, rzetelność, terminowość oraz jakość wykonania przemawiają jednoznacznie za współpracą z ww. firmą.

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Obornikach

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaświadcza, że firma: Konserwacja i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz Chodzież wykonała zgodnie ze zleceniem czyszczenie i malowanie komina stalowego o wysokości 42 m. Prace zostały przeprowadzone fachowo, profesjonalnie i terminowo z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa pracy.

Na podstawie wykonanego zlecenia, polecamy firmę pana Jacka Maćkiewicza jako wykonawcę sumiennego i doświadczonego.

 

 

MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie potwierdza, że firma Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych – Prace Wysokościowe Jacek Maćkiewicz z siedzibą w Chodzieży, ul. Ofiar Gór Morzewskich 6 wykonywała w br. roku na zlecenie naszego muzeum naprawę i renowację komina b gorzelni w Szreniawie. Roboty te, ze względu na zabytkowy charakter obiektu (budowa z początków XX w.) i jego zły stan techniczny wymagały dużej wiedzy fachowej i doświadczenia budowlanego wykonawcy.

Powierzone firmie prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, solidnie i terminowo. Prace wykonano zgodnie z wymaganiami stawianymi przy obiektach zabytkowych w sposób prawidłowy pod względem konserwatorskim.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno -Spożywczego w Szreniawie wydaje niniejsze referencje nie wnosząc żadnych zastrzeżeń do wykonanych prac i poświadcza, że firma Pana Jacka Maćkiewicza jest firmą godną polecenie jako wykonawca specjalistycznych robót budowlanych, w tym również na obiektach zabytkowych.

 

ARDAGH GROUP S.A.

ARDAGH GROUP S.A.  Zakład w Ujściu potwierdza wykonanie częściowej naprawy oraz konserwacji górnej części (czapek) komina przemysłowego h- 100 znajdującego się na terenie naszego zakładu.

Firma – KONSERWACJE I REMONTY KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH, PRACE WYSOKOŚCIOWE JACEK MAĆKIEWICZ, zlecane prace wykonał zgodnie z zamówieniem i zawartą umową. Wykonał je w sposób fachowy i profesjonalny z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa pracy.Na podstawie współpracy z całą odpowiedzialnością polecam firmę – KONSERWACJE I REMONTY KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH PRACE WYSOKOŚCIOWE JACEK MAĆKIEWICZ jako przyszłego wykonawcę w Waszym regionie.

 

PZZ S.A. Bydgoszcz

Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” S.A. Bydgoszcz potwierdza wykonanie rozbiórki komina ceramicznego H=37 m w Młynie w Nakle n/Not.

Firma Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe Jacek Maćkiewicz zlecone roboty wykonała zgodnie z zamówieniem i zawartą umową. Wykonała je w sposób fachowy i profesjonalny z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa pracy. Na podstawie doświadczonej współpracy z całą odpowiedzialnością polecamy Firmę Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe Jacek Maćkiewicz jako przyszłego wykonawcę w Waszym terenie.

 

Ardagh Glass Ujście S.A.

Ardagh Glass Ujście S.A. w Ujściu potwierdza wykonanie w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, (ROZBIÓRKA KOMINA MUROWANEGO H=45M), znajdującego się wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych na terenie Zakładu.

Firma – Konserwacje i Remonty kominów Przemysłowych – Jacek Maćkiewicz (ul. Ofiar Gór Morzewskich 6, 64-800 Chodzież), zleconą robotę wykonała zgodnie z zamówieniem i zawartą umową. Mimo bardzo trudnej lokalizacji komina murowanego, wykonała ją w sposób fachowy i profesjonalny z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa pracy oraz z zachowaniem wcześniej uzgodnionych terminów.

Na podstawie doświadczonej współpracy z całą odpowiedzialnością polecamy Firmą Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych – Jacek Maćkiewicz ( ul. Ofiar Gór Morzewskich 6, 64-800 Chodzież), jako przyszłego wykonawcę w Waszym  regionie.

 

PAROC POLSKA Sp. z o.o.

PAROC POLSKA Sp. z  o.o Zakład w Trzemesznie zaświadcza, że Firma:

KONSERWACJA I REMONTY KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH PRACE WYSOKOŚCIOWE – JACEK MAĆKIEWICZ wykonała zgodnie z zleceniem czyszczenie i malowanie elementów stalowych i naprawa powłoki żelbetowej na kominie h-110

Prace zostały przeprowadzone rzetelnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi przepisami.

PAROC POLSKA wydaje niniejszym referencje nie wnosząc żadnych zastrzeżeń do wykonywanych prac i poświadcza, że firma Pana Jacka Maćkiewicza jest firmą godną polecenia jako wykonawca specjalistycznych robót wysokościowych.

 

CYKORIA S.A.

Firma Cykoria S.A. zaświadcza, że firma:

KONSERWACJA I REMONTY KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH PRACE WYSOKOŚCIOWE – Jacek Maćkiewicz

Wykonała zgodnie ze zleceniem czyszczenie i konserwację kominów stalowych szt.3 (di w/w prac została użyta farba ELASTOMETAL . Prace zostały wykonane profesjonalnie i terminowo z zachowaniem wszelkich przepisów p.poż i BHP.

Udzielamy wysokich rekomendacji Firmie Pana Jacka Maćkiewicza i polecamy ją innym firmom, jako solidnego i rzetelnego wykonawcę.

 

Huta Szkła Ujście S.A.

Huta Szkła „Ujście” S.A. w Ujściu potwierdza wykonanie w miesiącu listopadzie 2006r. częściowej naprawy oraz konserwacji górnej części (czapek) komina przemysłowego h=100m znajdującego się na terenie naszego zakładu. Firma- Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych, Prace Wysokościowe Jacek Maćkiewicz zlecone roboty wykonała zgodnie z zamówieniem i zawartą umową. Wykonała je w sposób fachowy i profesjonalny z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa pracy.

Na podstawie doświadczonej współpracy z całą odpowiedzialnością polecamy Firmę Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych, Prace Wysokościowe Jacek Maćkiewicz jako przyszłego wykonawcę w Waszym regionie.

 

Cukrownia Chełmża S.A.

Cukrownia „Chełmża” S.A. w Likwidacji zaświadcza, że Firma:

Konserwacja i Remonty Kominów Przemysłowych Jacek Mackiewicz, ul. Ofiar Gór Morzewskich 6, 64-800 Chodzież wykonała w miesiącu sierpniu 2007r. na terenie cukrowni w 87-140 Chełmży przy ul. Bydgoskiej 4 rozbiórkę komina murowanego o wysokości 52,00mb.

Cały zakres prac rozbiórkowych został wykonany zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie w sposób fachowy i profesjonalny z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa pracy robót wysokościowych. Należy zaznaczyć, że rozbiórka komina była prowadzona metodą tradycyjną z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy różnych budynków i estakady technologicznej. Stąd realizowane zadanie było niezwykle utrudnione i wymagało zachowania ostrożności przed zniszczeniem sąsiedniej infrastruktury technicznej. Udzielamy wysokich rekomendacji firmie Pana Jacka Maćkiewicza i polecamy ją innym, jako rzetelnego i doświadczonego Wykonawcę.

 

VauPe Spółka z o.o.

Firma VauPe Sp. z o.o. oświadcza iż, Pan Jacek Maćkiewicz prowadzący firmę Konserwacja i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe, wykonał zgodnie z naszym zleceniem:

  • częściową rozbiórkę komina przemysłowego o wysokości 55m,
  • czapę spoinującą wylot komina,
  • koronę odgromową i podłączył ją do uziomu,
  • osłonę u wylotu komina.

 

Prace zostały wykonane rzetelnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi przepisami. Polecamy usługi świadczone przez Firmę Pana Jacka Maćkiewicza.

 

Winkowski Sp. z o.o.

Firma Winkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, przy ul. Warsztatowej 8, oświadcza, iż Firma „Konserwacje I Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz” zlecone wykonała zgodnie z zamówieniem i zawartą umową.

Prace polegające na rozbiórce komina ceramicznego o wysokości 48.9m zostały wykonane w sposób fachowy i profesjonalny z zachowaniem wszelkich przepisów.

Na podstawie doświadczonej współpracy z całą odpowiedzialnością polecamy firmę „Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz”.

 

VOX Industrite S.A.

VOX Industrite S.A. Janikowo ul. Gnieźnieska 26/28, 62-006 Kobylnica Zakład Produkcyjny w Czarnkowie zaświadcza, że Firma:

Konserwacja i Remonty Kominów Przemysłowych  Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz Chodzież wykonała zgodnie ze zleceniem czyszczenie i malowanie komina stalowego o wysokości 24m. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową w sposób profesjonalny i z zachowaniem obowiązujących przy tego typu pracach przepisów bezpieczeństwa pracy.

 

Na podstawie obserwacji w trakcie prac i po ich zakończeniu z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę pana Jacka Maćkiewicza jako wykonawcę rzetelnego i doświadczonego.

 

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych​ TERRAZO

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „TERRAZZO”, mgr inż. Jacek Kulupa w Budzyniu, zaświadcza, że firma:

Konserwacja i Remonty Kominów Przemysłowych, Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz w Chodzieży wykonała zgodnie ze zleceniem czyszczenie i malowanie silosów stalowych o wysokości 16m. Prace zostały przeprowadzone fachowo, profesjonalnie i terminowo.

Udzielamy wysokich rekomendacji Firmie Pana Jacka Maćkiewicza i polecamy ja innym firmom, jako solidnego i rzetelnego wykonawcę.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WARBUD

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WARBUD” z siedzibą w Obornikach Wlkp. potwierdza wykonanie konserwacji komina stalowego H40. Firma „Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe” Jacek Maćkiewicz zlecone roboty wykonała zgodnie z zamówieniem i zawartą umową. Należy również zaznaczyć, że prace zostały wykonane w sposób fachowy i profesjonalny z zachowaniem wszelkich przepisów.

Na podstawie własnych doświadczeń z całą odpowiedzialnością polecam firmę „Konserwacje i Remonty kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe” Jacek Maćkiewicz jako przyszłego wykonawcę na Państwa terenie.

 

SUSZARNICZA SPÓŁKA OGRODNIK S.A

Suszarnia Spółka „Ogrodnik” S.A. w Nowym Tomyślu zaświadcza, że Firma:

Konserwacja i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz z/s Chodzież wykonała zgodnie z zleceniem czyszczenie i malowanie komina stalowego o wysokości 28m.

Prace zostały przeprowadzone fachowo, profesjonalnie i terminowo.

Udzielamy wysokich rekomendacji Firmie Pana Jacka Maćkiewicza i polecamy ją innym jako rzetelnego wykonawcę.

 

List ReferencyjnyMechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych – Jolanta Pinkowska

W związku z rozbiórką komina murowanego o wysokości 70 metrów na terenie naszej firmy zaświadczam, że Firma p. JACKA MAĆKIEWICZA – KONSERWACJA I REMONTY KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH, 64-800 Chodzież, ul. Ofiar Gór Morzewskich 6 jest firmą godną polecenia innym zleceniodawcą.

Wszystkie prace zostały wykonane fachowo i terminowo.

Głęboko przekonana  o rzetelności Firmy udzielam jej wysokich rekomendacji i polecam innym.    

 

 

STEELPRESS Sp. z o.o.

Firma Pana Maćkiewicza dokonywała w naszej firmie rozbiórki komina murowanego, o wysokości około 30 metrów.

Firma do prac była przygotowana dobrze. Roboty były rozpoczęte i zakończone terminowo, zgodnie z umówionym harmonogramem.

Prace wykonywane były w sposób bezpieczny i fachowy.

Jakość usług świadczonych przez firmę Pana Maćkiewicza jest na zadowalającym poziomie.

 

TREPKO

W związku z rozbiórką komina murowanego o wysokości 40 metrów na terenie naszej firmy zaświadczam, że Firma p. Jacka Maćkiewicza – konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych z Chodzieży jest Firmą godną polecenia innym zleceniodawcom.

Wszystkie prace zostały wykonane fachowo i terminowo.

Głęboko przekonany o rzetelności Firmy udzielam jej wysokich rekomendacji i polecam innym.

 

 

Urząd Gminy w Lubaszu zaświadcza, że:

firma Konserwacja i Remonty Kominów, Prace Wysokościowe Jacek Maćkiewicz,  64-800 Chodzież , ul. Ofiar Gór Morzewskich 6 realizowała na nasze zlecenie zadanie pn. rozbiórka komina ceglanego o wysokości 36m.

Zadanie utrudnione było bardzo złym  stanem technicznym komina oraz bliskością sąsiadującej zabudowy.

Zadanie wykonane zostało terminowo pomimo pory zimowej przy temperaturach zewnętrznych utrzymujących się poniżej -10oC w dzień i dużych spadków temperatury w nocy. Koszty wykonania prac były najniższe z oferowanych. Prowadzenie prac przez zakład Pana Maćkiewicza świadczy o dużej sprawności organizacyjnej i technicznej.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zap

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz