Oferta

PROFESJONALNE – TERMINOWE I SOLIDNE USŁUGI W ZAKRESIE:

KOMINY CERAMICZNE:

Rozbiórki, przemurowywanie, prostowanie, spoinowanie i konserwacja

MONTAŻ:

Sprawdzanie uziomu, malowanie trzonu komina i jego poszczególnych elementów, montowanie instalacji odgromowej, czap odiskrowych i filtrów.

REMONTY WEWNĄTRZ KOMINA:

Uzupełnianie ubytków, wymiana szczebli włazowych

KOMINY I KONSTRUKCJE STALOWE:

Konserwacja, sprawdzanie i regulacja odciągów, montowanie drabin włazowych, konserwacja wież p.poż i silosów

WYKONYWANIE BADAŃ TECHNICZNYCH  WSZYSTKICH RODZAJÓW KOMINÓW I KONSTRUKCJI STALOWYCH